وزیر کار دولت آمریکا استعفا کرد

اهمیت موضوع:
, وزیر کار دولت آمریکا استعفا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر کار دولت آمریکا استعفا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر کار دولت آمریکا استعفا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر کار دولت آمریکا استعفا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر کار دولت آمریکا استعفا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

به دنبال جنجال در ارتباط با پرونده یک سرمایه دار آمریکایی متهم به « سوءاستفاده از دختران نوجوان»، الکساندر آکوستا، وزیر کار آمریکا، روز جمعه ۲۲ تیر ماه از سمت خود استعفا کرد.

نظرات