Loading...

وزیر کار دولت آمریکا استعفا کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

به دنبال جنجال در ارتباط با پرونده یک سرمایه دار آمریکایی متهم به « سوءاستفاده از دختران نوجوان»، الکساندر آکوستا، وزیر کار آمریکا، روز جمعه ۲۲ تیر ماه از سمت خود استعفا کرد.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply