وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه؛ کرج شعار تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی – کلیپخبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

بازدید : 1