ونیز؛ نمایشگاه «عشق نابنیاست، نابینا باش برای عشق»

اهمیت موضوع:
, ونیز؛ نمایشگاه «عشق نابنیاست، نابینا باش برای عشق», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ونیز؛ نمایشگاه «عشق نابنیاست، نابینا باش برای عشق», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ونیز؛ نمایشگاه «عشق نابنیاست، نابینا باش برای عشق», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ونیز؛ نمایشگاه «عشق نابنیاست، نابینا باش برای عشق», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ونیز؛ نمایشگاه «عشق نابنیاست، نابینا باش برای عشق», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در این نمایشگاه بازدیدکنندگان با چشم‌های بسته و با راهنمایی نابینایان یا کم بینایان به سراغ آثار هنری می‌روند تا بدون دیدن و تنها با لمس آثار، تجربه‌ای متفاوت از آثار هنری پیدا کنند.…

نظرات