«وودستاک» در گفت‌وگو با شهیار قنبری؛ نیم‌میلیون نفر در پی صلح و موسیقی

اهمیت موضوع:
, «وودستاک» در گفت‌وگو با شهیار قنبری؛ نیم‌میلیون نفر در پی صلح و موسیقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «وودستاک» در گفت‌وگو با شهیار قنبری؛ نیم‌میلیون نفر در پی صلح و موسیقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «وودستاک» در گفت‌وگو با شهیار قنبری؛ نیم‌میلیون نفر در پی صلح و موسیقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «وودستاک» در گفت‌وگو با شهیار قنبری؛ نیم‌میلیون نفر در پی صلح و موسیقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «وودستاک» در گفت‌وگو با شهیار قنبری؛ نیم‌میلیون نفر در پی صلح و موسیقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, «وودستاک» در گفت‌وگو با شهیار قنبری؛ نیم‌میلیون نفر در پی صلح و موسیقی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

پنجاه سال پیش و در ماه اوت سال ۱۹۶۹،‌ نیم میلیون نفر روانه مزرعه کوچکی در نزدیکی نیویورک شدند تا شاهد ۳۲ اجرای موسیقی باشند. اتفاقی کم‌نظیر که بعدها به «وودستاک» معروف شد. به مناسبت پنجاه سالگی این رویداد که از آن به عنوان نقطه‌عطف تاریخ راک‌اند‌رول یاد می‌شود، ‌مهدی طاهباز با شهیار قنبری گفت‌وگو کرده است.

Loading...
نظرات