ویدئو؛ اُرکاها در نزدیکی ساحل آمریکا به شکار پرداختند

اهمیت موضوع:
, ویدئو؛ اُرکاها در نزدیکی ساحل آمریکا به شکار پرداختند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئو؛ اُرکاها در نزدیکی ساحل آمریکا به شکار پرداختند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئو؛ اُرکاها در نزدیکی ساحل آمریکا به شکار پرداختند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئو؛ اُرکاها در نزدیکی ساحل آمریکا به شکار پرداختند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئو؛ اُرکاها در نزدیکی ساحل آمریکا به شکار پرداختند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

یک دسته نهنگ قاتل (اُرکا) در دریاراه پیوجت واقع در ایالات واشنگتن آمریکا به شکار پرداختند.…

نظرات