ویدئو؛ تنها مجسمه‌ها در خیابان‌های نیویورک مانده‌اند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گویی اکنون این شهر از برج تجارت جهانی تا تایمز اسکوئر در منهتن از آدمیزاد خالی شده و تنها مجسمه‌ها در پارک‌ها و خیابان‌های آن مانده‌اند.…

#-

نظرات