ویدئویی از بناهای تاریخی شهر رم که خالی از هیاهوی گردشگران شده است…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

رم، پایتخت تاریخی ایتالیا، مانند جای جای کشور هفته هاست در قرنطینه کامل است و این موضوع فرصتی بدست داده تا بناهای تاریخی شهر بیشتر به چشم بیایند. …

#-

نظرات