ویدئویی که نشان میدهد دفتر امام جمعه لردگان توسط مردم مظلوم لردگان به آتش کشیده شده است. ۱۳ مهر

اهمیت موضوع:
, ویدئویی که نشان میدهد دفتر امام جمعه لردگان توسط مردم مظلوم لردگان به آتش کشیده شده است. ۱۳ مهر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئویی که نشان میدهد دفتر امام جمعه لردگان توسط مردم مظلوم لردگان به آتش کشیده شده است. ۱۳ مهر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئویی که نشان میدهد دفتر امام جمعه لردگان توسط مردم مظلوم لردگان به آتش کشیده شده است. ۱۳ مهر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئویی که نشان میدهد دفتر امام جمعه لردگان توسط مردم مظلوم لردگان به آتش کشیده شده است. ۱۳ مهر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدئویی که نشان میدهد دفتر امام جمعه لردگان توسط مردم مظلوم لردگان به آتش کشیده شده است. ۱۳ مهر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

🔴ویدئویی که نشان میدهد دفتر امام جمعه #لردگان توسط مردم مظلوم لردگان به آتش کشیده شده است. ۱۳ مهر

در حالی که مردم لردگان تجمع مسالمت امیز برگزار کرده بودند نیروهای سرکوبگر حکومتی و غیر مردمی به تجمع آنها حمله کردند، مردم لردگان نیز از حق خود دفاع و در مقابل انها ایستاده اند.

نظرات