ویدیوی غرق شدن دکل نفتی ساخت سپاه به همراه همه پرسنل 😲😲

اهمیت موضوع:
, ویدیوی غرق شدن دکل نفتی ساخت سپاه به همراه همه پرسنل 😲😲, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی غرق شدن دکل نفتی ساخت سپاه به همراه همه پرسنل 😲😲, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی غرق شدن دکل نفتی ساخت سپاه به همراه همه پرسنل 😲😲, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی غرق شدن دکل نفتی ساخت سپاه به همراه همه پرسنل 😲😲, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی غرق شدن دکل نفتی ساخت سپاه به همراه همه پرسنل 😲😲, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

دکل‌ نفتی ساخت‌ شرکت‌ صدرای قرارگاه خاتم الانبیا که توسط متخصصین سپاهی طراحی شده بود، این چنین با چند تا موج در هم شکست و غرق شد.
وقتی تخصص در دست چند تا بچه سپاهی بیوفته و از هم طرف پروژه هم بخوان دزدی کنند، سرنوشتش بهتر از این نخواهد بود.
البته دکل که به جهنم، بدبخت اون پرسنلی که با دکل به زیر آب رفتند و خانواده هایی که به خاطر دزدی های چند تا حرومزاده سپاهی باید داغدار شوند 😥

نظرات

1 Comment