ویدیو: تمرینات فشرده‌ آماده سازی شیر تعزیه برای مراسم عاشورای حسینی

اهمیت موضوع:
, ویدیو: تمرینات فشرده‌ آماده سازی شیر تعزیه برای مراسم عاشورای حسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تمرینات فشرده‌ آماده سازی شیر تعزیه برای مراسم عاشورای حسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تمرینات فشرده‌ آماده سازی شیر تعزیه برای مراسم عاشورای حسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تمرینات فشرده‌ آماده سازی شیر تعزیه برای مراسم عاشورای حسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تمرینات فشرده‌ آماده سازی شیر تعزیه برای مراسم عاشورای حسینی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
Loading...

این تمرینات و قر و قنبیل ها قبل از رفتن به روی سن، همه نشان از خلوص نیت و درجه بالای غم و اندوه بازیگران تعزیه نسبت به کله بریده امام حسین داره

ما را هم در غم خود شریک بدانید!

نظرات

1 Comment