ویدیو: تیر خلاص زدن حرامزاده خامنه ای به مردی که تیر خورده بود

اهمیت موضوع:
, ویدیو: تیر خلاص زدن حرامزاده خامنه ای به مردی که تیر خورده بود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تیر خلاص زدن حرامزاده خامنه ای به مردی که تیر خورده بود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تیر خلاص زدن حرامزاده خامنه ای به مردی که تیر خورده بود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تیر خلاص زدن حرامزاده خامنه ای به مردی که تیر خورده بود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: تیر خلاص زدن حرامزاده خامنه ای به مردی که تیر خورده بود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, ویدیو: تیر خلاص زدن حرامزاده خامنه ای به مردی که تیر خورده بود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

استوار یاسر سپیدرو یکی از حرامزاده های خامنه ای و یکی از قاتلین مردم در شادگان، به سمت مردی که قبلا به وی تیر زده بود، می رود و به وی تیر خلاص را می زند و وی را می کشد.

البته جوانان انقلابی شادگان هم در چند ثانیه بعد، حق این حرامزاده را کف دستش می گذارند و با شلیک به وی، وی را به جهنم می فرستند که ویدیوی کشته شدن این ملعون را می توانید در لینک زیر ببینید:

ویدیوی کشتن یکی از حرامزاده های خامنه ای به دست جوانان انقلابی شادگان

Loading...
نظرات