ویدیوی درگیری و قمه کشی قمه زنها در هیات

اهمیت موضوع:
, ویدیوی درگیری و قمه کشی قمه زنها در هیات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی درگیری و قمه کشی قمه زنها در هیات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی درگیری و قمه کشی قمه زنها در هیات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی درگیری و قمه کشی قمه زنها در هیات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیوی درگیری و قمه کشی قمه زنها در هیات, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
Loading...

ویدیوی زد و خورد و قمه کشی قمه زنهای حسینی
باز هم ثابت شد که هیات های حسینی جایی برای یک مشت لات حرامزاده است
تصاویر دوربین مداربسته از درگیری بین دو هیئت عزاداری با قمه در خمینی‌شهر اصفهان😐

نظرات

1 Comment