ویدیو: قطع کنسرت توسط محمد رضا گلزار برای نماز

اهمیت موضوع:
, ویدیو: قطع کنسرت توسط محمد رضا گلزار برای نماز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: قطع کنسرت توسط محمد رضا گلزار برای نماز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: قطع کنسرت توسط محمد رضا گلزار برای نماز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: قطع کنسرت توسط محمد رضا گلزار برای نماز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ویدیو: قطع کنسرت توسط محمد رضا گلزار برای نماز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
, ویدیو: قطع کنسرت توسط محمد رضا گلزار برای نماز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

محمدرضا گلزار، سلبریتی حکومتی کنسرت را نماز متوقف می‌کند !
—————————————————–
اگر این بی همه چیز، اعتقادی داشت باز یه چیزی اما هر کس که این مردیکه هرزه وطفروش را می شناسه، می دونه که چه کثافتی هستش.
خاک بر سر اون کسانی که به کنسرت این مردیکه خائن می روند.

Loading...
نظرات