ویژگی موشک‌های ضد تانک آمریکا که به اوکراین داده می‌شود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-ukraine/5115008.html

Loading...
نظرات