و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند – نکته نوشت

اهمیت موضوع:
, و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند  – نکته نوشت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند  – نکته نوشت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند  – نکته نوشت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند  – نکته نوشت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند  – نکته نوشت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در حالی که حاکمیت تبهکاران با تمامی باندها و دسته بندیهایش روز به روز جامعه و کشور را کمی بیشتر در گرداب بحران فلاکت زا و خطرناک کنونی فرو می برد، بخشی از قدرت حاکم که اتفاقا قوه مجریه را نیز در چنگ دارد، از خود در این رابطه سلب مسوولیت کرده و مدعی است که “اختیاری” ندارد. اما …
#یونیکا

خبرگزاری یونیکا
[email protected]
Telegram:@Unikador

News Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artist: http://incompetech.com/

نظرات