پرتاب سنگ به درون منازل مردم از سوی مزدوران جنایتکارخامنه ای

اهمیت موضوع:
, پرتاب سنگ به درون منازل مردم از سوی مزدوران جنایتکارخامنه ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرتاب سنگ به درون منازل مردم از سوی مزدوران جنایتکارخامنه ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرتاب سنگ به درون منازل مردم از سوی مزدوران جنایتکارخامنه ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرتاب سنگ به درون منازل مردم از سوی مزدوران جنایتکارخامنه ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرتاب سنگ به درون منازل مردم از سوی مزدوران جنایتکارخامنه ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

IRAN – Throwing stones into people’s homes by government Islamic forces

نظرات