پرزیدنت ترامپ در فرانسه برای شرکت در اجلاس سالانه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان

اهمیت موضوع:
, پرزیدنت ترامپ در فرانسه برای شرکت در اجلاس سالانه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرزیدنت ترامپ در فرانسه برای شرکت در اجلاس سالانه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرزیدنت ترامپ در فرانسه برای شرکت در اجلاس سالانه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرزیدنت ترامپ در فرانسه برای شرکت در اجلاس سالانه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پرزیدنت ترامپ در فرانسه برای شرکت در اجلاس سالانه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5055496.html

نظرات