پرستار بیمارستان ولایت قزوین : من و کل پرسنل بیمارستان ۵۱ روزه که درگیر این ماجرا هستیم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پرستار بیمارستان ولایت قزوین در گزارش ۱۷ دقیقه‌ای: من و کل پرسنل بیمارستان ۵۱ روزه که درگیر این ماجرا هستیم!
تاریخ گزارش ۶ فروردین، ۵۱ روز قبل =۱۵ بهمن! این در حالی ست که قزوین مانند قم مرکز شیوع این بیماری نبوده!

وزارت بهداشت تاریخ شناسایی اولین بیمار کرونا را در قزوین، ششم اسفند یعنی۲۹روز قبل و اولین بیمار در کشور را سی بهمن، ۳۵روز قبل،اعلام کرده‌اند.

Loading...
نظرات