«پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند…

اهمیت موضوع:
, «پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «پروانه‌‌های شهریار» با طی مسیر مهاجرت سالانه خود به مکزیک رسیدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

هزاران پروانه مشهور به «پروانه‌های شهریار» که رنگ بالهایشان از ترکیبی از رنگ‌های سیاه و نارنجی تشکیل شده است در مهاجرت سالانه خود به خانه زمستانی‌شان در مرکز مکزیک رسیدند.

نظرات