پلیس شهر رم قرنطیه مردم را با هلیکوپتر زیرنظر دارد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5346951.html

Loading...
نظرات