پمپئو: این تحریمهای آمریکا نیست که مردم ایران را به کشتن می‌دهد؛ گزارش گیتا آرین

اهمیت موضوع:
, پمپئو: این تحریمهای آمریکا نیست که مردم ایران را به کشتن می‌دهد؛ گزارش گیتا آرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: این تحریمهای آمریکا نیست که مردم ایران را به کشتن می‌دهد؛ گزارش گیتا آرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: این تحریمهای آمریکا نیست که مردم ایران را به کشتن می‌دهد؛ گزارش گیتا آرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: این تحریمهای آمریکا نیست که مردم ایران را به کشتن می‌دهد؛ گزارش گیتا آرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: این تحریمهای آمریکا نیست که مردم ایران را به کشتن می‌دهد؛ گزارش گیتا آرین, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5189838.html

نظرات