پمپئو: توافقی که ترکیه با پیشنهاد آمریکا پذیرفت مانع پاکسازی قومی در شمال سوریه می‌شود

اهمیت موضوع:
, پمپئو: توافقی که ترکیه با پیشنهاد آمریکا پذیرفت مانع پاکسازی قومی در شمال سوریه می‌شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: توافقی که ترکیه با پیشنهاد آمریکا پذیرفت مانع پاکسازی قومی در شمال سوریه می‌شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: توافقی که ترکیه با پیشنهاد آمریکا پذیرفت مانع پاکسازی قومی در شمال سوریه می‌شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: توافقی که ترکیه با پیشنهاد آمریکا پذیرفت مانع پاکسازی قومی در شمال سوریه می‌شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پمپئو: توافقی که ترکیه با پیشنهاد آمریکا پذیرفت مانع پاکسازی قومی در شمال سوریه می‌شود, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-syria-pompeo/5131615.html

نظرات