پیام بانوی فرانسوی به مردم ایران: ما از شما می خواهیم که به این طرح رأی ندهید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

🔴پیام بانوی فرانسوی به مردم ایران:
من از مقاومت ایران پشتیبانی میکنم
ما از شما می خواهیم که به این طرح رأی ندهید
برای تغییر رژیم رأی بدهید

#رأی_من_سرنگونی

Loading...
نظرات