پیام «برایان هوک» در سالروز تولد «ستار بهشتی»، کارگر منتقد رژیم ایران که کشته شد

اهمیت موضوع:
, پیام «برایان هوک» در سالروز تولد «ستار بهشتی»، کارگر منتقد رژیم ایران که کشته شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام «برایان هوک» در سالروز تولد «ستار بهشتی»، کارگر منتقد رژیم ایران که کشته شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام «برایان هوک» در سالروز تولد «ستار بهشتی»، کارگر منتقد رژیم ایران که کشته شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام «برایان هوک» در سالروز تولد «ستار بهشتی»، کارگر منتقد رژیم ایران که کشته شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام «برایان هوک» در سالروز تولد «ستار بهشتی»، کارگر منتقد رژیم ایران که کشته شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

مقام ارشد آمریکایی هفت سال بعد از مرگ ستار بهشتی، روز تولد او را به عنوان «روز دوستی میان مردم ایران و آمریکا» به رسمیت شناخت
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-hook/5055226.html

نظرات