پیام جدید فرزانه انصاری فر خواهر شهید راه آزادی فرزاد انصاری فر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔴 ما دادخواه خون «شهیدان راه آزادی» قیام آبان هستیم

پیام جدید فرزانه انصاری فر خواهر شهید راه آزادی فرزاد انصاری فر که در قیام آبان توسط پاسداران در شهر بهبهان کشته شد: به ما گفته اند پول میدهیم و نام فرزندتان راهم "شهید"(حکومتی) اعلام میکنیم تا ما ساکت شویم

نظرات