پیام هاشم خواستار در مورد ساختار فاسد نظام ولایت فقیه ، بعنوان مسبب همه دردها ومشکلات جامعه

اهمیت موضوع:
, پیام هاشم خواستار در مورد ساختار فاسد نظام ولایت فقیه ، بعنوان مسبب همه دردها ومشکلات جامعه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام هاشم خواستار در مورد ساختار فاسد نظام ولایت فقیه ، بعنوان مسبب همه دردها ومشکلات جامعه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام هاشم خواستار در مورد ساختار فاسد نظام ولایت فقیه ، بعنوان مسبب همه دردها ومشکلات جامعه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام هاشم خواستار در مورد ساختار فاسد نظام ولایت فقیه ، بعنوان مسبب همه دردها ومشکلات جامعه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیام هاشم خواستار در مورد ساختار فاسد نظام ولایت فقیه ، بعنوان مسبب همه دردها ومشکلات جامعه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...پیام هاشم خواستار نماینده معلمان مبارز ایران در مورد ساختار فاسد نظام ولایت فقیه ، بعنوان مسبب همه دردها ومشکلات جامعه ۲۷اسفند۹۷ هاشم خواستار: آقای خامنه ای هیچ راهی به غیر از انقلاب برای مردم ایران باقی نگذاشته است 🔹آقای خواستار در بخشی از این پیام گفت، کشور به بن بست کامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی رسیده است و آن به این دلیل است که همه راهها به رهبر این رژیم یعنی آقای خامنه ای ختم می شود، جهان سالهاست به این نتیجه رسیده است که قدرت مطلقه، فساد می آورد و امروز این فساد در دستگاه آقای خامنه ای بیداد می کند. تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر: https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات