پیرانشهر – مرز قمطره

اهمیت موضوع:
, پیرانشهر – مرز قمطره, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیرانشهر – مرز قمطره, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیرانشهر – مرز قمطره, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیرانشهر – مرز قمطره, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, پیرانشهر – مرز قمطره, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...کشتار اسبها و قاطرهای مردم بومی توسط سپاه پاسداران با این بهانه که از آنها برای فاچاق استفاده میکنند.

نظرات