پیرانشهر – مرز قمطره

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (2 رای)
Loading...کشتار اسبها و قاطرهای مردم بومی توسط سپاه پاسداران با این بهانه که از آنها برای فاچاق استفاده میکنند.

Loading...
نظرات