چالش حذف شبکه بی‌ بی‌ سی‌ از کانال های ماهواره ای ایرانیان

اهمیت موضوع:
, چالش حذف شبکه بی‌ بی‌ سی‌ از کانال های ماهواره ای ایرانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چالش حذف شبکه بی‌ بی‌ سی‌ از کانال های ماهواره ای ایرانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چالش حذف شبکه بی‌ بی‌ سی‌ از کانال های ماهواره ای ایرانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چالش حذف شبکه بی‌ بی‌ سی‌ از کانال های ماهواره ای ایرانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چالش حذف شبکه بی‌ بی‌ سی‌ از کانال های ماهواره ای ایرانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

چالش جدیدی که مردم فهیم ایران، شبکه آخوندی آلت الله بی بی سی را از کانال های ماهواره ای خود حذف می کنند تا دیگر بازیچه حکومت جمهوری اسلامی نباشند.

شما هم با حذف شبکه آخوندی آلت الله بی بی سی، از شبکه های ماهوراه ای خود، به هر چه ضعیف تر شدن قدرت دروغ پراکنی رژیم جمهوری اسلامی، کمک کنید و ویدیوهای خود را از این چالش، به اشتراک بگذارید.

نظرات