Mar 16, 2019

چالوس به پیشواز نوروز و بهار – کارناوال نوروزی در شهر چالوس

Written byچالوس به پیشواز نوروز و بهار🌺
کارناوال نوروزی در شهر چالوس مژده رسان نوروز و بهار ایران زمین است.
هموطنان در سرتاسر میهن با بزرگداشت سنن ملی ایران زمین این پیام را به رژیم اشغالگر و ضد ایرانی آخوندها بدهیم که در این کهن دیار کرد و فارس و لر و آذری و بلوچ و عرب و گیلک و … جایی ندارند و باید گورشان را گم کنند.
بهار آزادی در راه است و دیکتاتوری برای همیشه از ایران خواهد رفت. ایران آزاد و آباد میشود.
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر: https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

بازدید : 3

مطالب مرتبط

دسته بندی:
خبر · سیاسی
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!