چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟

اهمیت موضوع:
, چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...
, چرا سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای حسن روحانی ‘مسئله کوچکی’ نیست؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در اولین واکنش بعد از اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، گفته که می داند که فقط یک نفر مقصر نیست و از قوه قضاییه خواسته دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد.

گفتگو با پوریا ماهرویان، بی‌بی‌سی.

Loading...
نظرات