چین شرکت‌های آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان را تحریم می‌کند

اهمیت موضوع:
, چین شرکت‌های آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان را تحریم می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چین شرکت‌های آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان را تحریم می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چین شرکت‌های آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان را تحریم می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چین شرکت‌های آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان را تحریم می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چین شرکت‌های آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان را تحریم می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

پکن در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تایید فروش سلاح به تایوان روز جمعه ۲۱ تیر اعلام کرد که شرکت‌های آمریکایی فروشنده اسلحه به تایوان را تحریم خواهد کرد.

نظرات