کرونا در ایران | ازدحام معتادان در میدان شوش بدون توجه به هشدار کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5359337.html

نظرات