کرونا در ایران | اقدام شیرازی‌ها برای خط کشی مقابل نانوایی و رعایت فاصله به منظور جلوگیری از کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5346852.html

Loading...
نظرات