کرونا در ایران | خیاطان داوطلب برای کادر درمان اصفهان لباس محافظ می‌دوزند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5363640.html

نظرات