کرونا در ایران | رقص و پایکوبی در بیمارستان برای روحیه‌بخشی به بیماران و کادر درمان در ساری

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5347193.html

Loading...
نظرات