کرونا در ایران | فیلم منتسب به شورش زندان تبریز؛ زندانیان خواستار مرخصی برای جلوگیری از کرونا هستند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5347031.html

Loading...
نظرات