کرونا در ایران | وضعیت بد توزیع ماسک و لوازم مورد نیاز در قم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran/5305653.html

Loading...
نظرات