کرونا در ایران | یک شهروند: به مردم در خانه‌مانده پول بدهید؛ نگوئید نداریم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran/5344957.html

Loading...
نظرات