کلیه لنج های ایرانی از امارات برگشت خوردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

کلیه لنج های ایرانی از امارات برگشت خوردند.

تجارت های منطقه آزاد چابهار و قشم و کیش و… به سرعت رو به کساد است.

بازارها خلوت شده

#ارسالی

Loading...
نظرات