کنشگران زیست‌بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند

اهمیت موضوع:
, کنشگران زیست‌بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کنشگران زیست‌بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کنشگران زیست‌بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کنشگران زیست‌بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کنشگران زیست‌بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

حرکت اخیر این کنشگران در اعتراض به «مصونیت شرکت‌های چندملیتی از مجازاتِ آلودن زیست‌بوم» صورت گرفت. …

نظرات