کیم سوار بر اسب در کوه مقدس؛ آیا تصمیم مهمی در راه است؟

اهمیت موضوع:
, کیم سوار بر اسب در کوه مقدس؛ آیا تصمیم مهمی در راه است؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کیم سوار بر اسب در کوه مقدس؛ آیا تصمیم مهمی در راه است؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کیم سوار بر اسب در کوه مقدس؛ آیا تصمیم مهمی در راه است؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کیم سوار بر اسب در کوه مقدس؛ آیا تصمیم مهمی در راه است؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, کیم سوار بر اسب در کوه مقدس؛ آیا تصمیم مهمی در راه است؟, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در کره شمالی هر بار که که کیم جون اون سوار بر اسب سفید در کوه مقدس ظاهر می شود به معنی این است که خبر مهمی در راه است…
لب بیشتر : https://farsi.euronews.com/2019/10/16/kim-jong-un-north-korean-leader-rides-horse

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

نظرات