گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی‌شهر اعتصاب غذاکردند

اهمیت موضوع:
, گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی‌شهر اعتصاب غذاکردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی‌شهر اعتصاب غذاکردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی‌شهر اعتصاب غذاکردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی‌شهر اعتصاب غذاکردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی‌شهر اعتصاب غذاکردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

گروهی از زندانیان سیاسی اهل سنت سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، به دلیل عدم توجه مسئولان این زندان به مشکلاتی همچون کمی جا، نبود تلفن و هواخوری مناسب دست به اعتصاب غذا زدند.

نظرات