گزارش شهلا آراسته از دیدار مایک پنس با گروهی از اعضای کنگره درباره ایران

اهمیت موضوع:
, گزارش شهلا آراسته از دیدار مایک پنس با گروهی از اعضای کنگره درباره ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شهلا آراسته از دیدار مایک پنس با گروهی از اعضای کنگره درباره ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شهلا آراسته از دیدار مایک پنس با گروهی از اعضای کنگره درباره ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شهلا آراسته از دیدار مایک پنس با گروهی از اعضای کنگره درباره ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شهلا آراسته از دیدار مایک پنس با گروهی از اعضای کنگره درباره ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-congress/5088641.html

نظرات