گزارش شپول عباسی از سی‌امین سالگرد ترور دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران

اهمیت موضوع:
, گزارش شپول عباسی از  سی‌امین سالگرد ترور دبیر کل  حزب دموکرات کردستان ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شپول عباسی از  سی‌امین سالگرد ترور دبیر کل  حزب دموکرات کردستان ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شپول عباسی از  سی‌امین سالگرد ترور دبیر کل  حزب دموکرات کردستان ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شپول عباسی از  سی‌امین سالگرد ترور دبیر کل  حزب دموکرات کردستان ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, گزارش شپول عباسی از  سی‌امین سالگرد ترور دبیر کل  حزب دموکرات کردستان ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran/4998154.html

نظرات