گزارش یک سرباز وظیفه؛ که از وضعیت آلوده شدن زندانیان به کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گزارش یک سرباز وظیفه؛ که از وضعیت آلوده شدن زندانیان به کرونا و انتقال شان به بیمارستان گزارش می دهد و از نگرانی خودش که به عنوان یک جوان در معرض خطر قرار ابتلا قرار دارد بدون ماسک و امکانات می گوید

تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

Loading...
نظرات