گفتگوی زنده امیر فخرآور درباره انتخابات در آمریکا و سیرک انتصابات در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

Loading...
نظرات