گلوله برفی به سمت بیگلری نماینده سقز/ بانه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گلوله برفی به سمت بیگلری
بیگلری نماینده سقز/ بانه امروز برای سخنرانی وارد بانه شد و در آنجا با گلوله برفی مورد استقبال مردم قرار گرفت که از شدت عصبانیت با حرکات دست شروع به فحاشی کرد

Loading...
نظرات