یک زندانی سیاسی کشته شد، یادداشت «نور پهلوی» جنجال برانگیز

اهمیت موضوع:
, یک زندانی سیاسی کشته شد، یادداشت «نور پهلوی» جنجال برانگیز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یک زندانی سیاسی کشته شد، یادداشت «نور پهلوی» جنجال برانگیز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یک زندانی سیاسی کشته شد، یادداشت «نور پهلوی» جنجال برانگیز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یک زندانی سیاسی کشته شد، یادداشت «نور پهلوی» جنجال برانگیز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یک زندانی سیاسی کشته شد، یادداشت «نور پهلوی» جنجال برانگیز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در این فرداگرام، بنیامین صدر نگاهی کرده به قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان فشافویه، واکنش‌ها به یادداشت نور پهلوی درباره زنان ایران و ماجراهای راننده‌ای که یک مسافر زن را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پیاده کرد.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/29996101.html

نظرات