یگان ویژه پلیس در حال تخریب اموال مردم در عادل آباد شیراز

اهمیت موضوع:
, یگان ویژه پلیس در حال تخریب اموال مردم در عادل آباد شیراز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یگان ویژه پلیس در حال تخریب اموال مردم در عادل آباد شیراز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یگان ویژه پلیس در حال تخریب اموال مردم در عادل آباد شیراز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یگان ویژه پلیس در حال تخریب اموال مردم در عادل آباد شیراز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, یگان ویژه پلیس در حال تخریب اموال مردم در عادل آباد شیراز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

ویدیویی که نشان می‌دهد نیروهای یگان ویژه در حال شکستن شیشه و آیفون منازل مردم در معالی آباد شیراز هستند که مردم را مخرب نشان دهند.

نظرات