Loading...

۲۴ اسفند روزی که در همه جای دنیا برای ایرانیان بوی «ایران» میدهد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...24 اسفند زادروز بزرگ مردیست که حتی موقعیت کنونی که فرقه تبهکار باعث نابودی بخش زیادی از آن شده را مدیون اوست . مردی که تبهکاران او را بی سواد میخواندند ولی افکار او و مدیریت او از او یک نابغه وطن پرست ساخت … #24_اسفند #رضا_شاه_روحت_شاد

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply